PRIMARIA COM. POGACEAUA

Judetul Mures

PREZENTARE LOCALA

    Comuna Pogacceaua este situata in nord-vestul Campiei Transilvaniei la 36 km de municipiul Targu Mures.
    Suprafata totala a comunei insumeaza 3797 ha, cuprinde localitati rurale cu o populatie de 1404 locuitori. Celelalte 9 localitati inconjoara din toate directiile centrul comunei la distante intre 1-6 km, cuprinzand si o serie de grupari de case situate izolat in vaile laterale - tipice de campie.
    In afara celor 10 asezari rurale s-a intocmit intravilan inca pentru 16 trupuri situate izolat pe teritoriul comunei.
    Localitatea Pogaceaua este cea mai dezvoltata asezare a comunei, care prezinta cele mai posibile conditii de dezvoltare in domeniul agriculturii bazate pe cresterea animalelor si cultura plantelor si in domeniul industriei alimentare bazate pe prelucrarea produselor agricole.
    Dintre satele apartinatoare comunei satele Valeni si Deleni sunt mai dezvoltate care, impreuna cu Parau Crucii sunt deservite de DJ 152B.
    Celelalte localitati: Ciulea, Scurta, Bologaia, Valea Sanpetrului, Paraul Crucii si Fantana Babii se dezvolta ca niste cartiere de locuit mai izolate in vaile laterale - fara dotari si echipament tehnico-edilitar.
    Dupa 1990 - diferenta intre dezvoltarea localitatilor situate langa traseul DJ 152B (Pogaceaua, Deleni, Valeni si Parau Crucii) si cele situate in vaile laterale s-a accentuat vizibil - in favoarea asezarilor mai circulate.
    Totusi la stabilirea intravilanelor propuse s-a luat in considerare faptul ca gospodariile izolate se vor mentine datorita terenurilor cultivate de fiecare proprietar - devenind singura ocupatie posibila a majoritatii populatiei din Campie.

    Localitatea Pogaceaua: este resedinta comunei cu o populatie de 1404 locuitori, se situeaza la 36 km de Targu Mures. Este deservita de DJ 152B, Saulia-Raciu care este si strada principala a localitatii.
    Are un relief ondulat traversat de Valea Sesului si paraul Belenilor. Intravilanul existent este mai compact in zona centrala cu tentacule alungite in toate directiile - cuprinzand 129 ha, conform P.U.G. etapa I - elaborat de SC "Proiect" SA Targu Mures.

    Localitatea Valeni: este a doua localitate in ordinea marimii din comuna Pogaceaua cu o populatie de 505 locuitori. Se situeaza la vest de centrul comunei la distanta de 4 km. Este traversat in directia est-vest de traseul DJ 152B care este si strada principala a localitatii. Tangential este limitat de coada Taului Saulia - care prezinta potential viitor pentru dezvoltarea activitatilor legate de existenta lacului, si anume: turism, crescatorie de peste, unitati de prelucrare carne de peste, etc.
    Intravilanul actual al localitatii Valeni - este cea din cadastru funciar si cuprinde 36,4 ha.
    In intravilanul stabilit in cadastru nu sunt cuprinse casele de locuit din vaile laterale intre Bologaia si Valeni. Ele formeaza trei trupuri izolate - care se propun a fi cuprinse in intravilanul propus - fiind gospodarii taranesti care asigura cultivarea terenurilor din zonele adiacente.

    Localitatea Deleni: este a treia localitate in ordinea marimii din comuna Pogaceaua - cu o poppulatie de 111 locuitori. Se situeaza la vest de Pogaceaua la o distanta de 3 km.

    Localitatea Sicele: se situeaza spre nord-vest fata de Pogaceaua la o distanta de 4 km de aceasta. Este contopit de satul Deleni in partea nordica a acestuia. Nu are intravilan intocmit, este alcatuit din case rasfirate pe loturi individuale foarte mari, fara dotari sau echipament tehnico-edilitar existent. Are o populatie de 51 locuitori.

    Satul Valea Sanpetrului: se afla spre nord-vest de resedinta comunei - in valea Sanpetrului. Are o populatie de 40 de locuitori, grupate in 26 gospodarii. Nu are intravilan stabilit, locuintele sunt situate rasfirat, fara dotari si echipament tehnico-edilitar. Are legatura cu localitatea Valeni si DJ 152B printr-un drum local.

    Satul Ciulea: este o asezare situata spre nord de Valeni, cu o populatie de 180 de locuitori - in cele 80 de gospodarii existente. Este relativ dens construit in raport cu majoritatea satelor mici ale comunei. Are o pozitie favorabila - al coltului nord-estic al lacului cu legatura scurta pana la traseul DJ 152B.

    Satul Scurta: are 11 gospodarii foarte risipite cu o populatie de 18 locuitori pe malul nordic al lacului de acumulare, fara dotari si echipament tehnico-edilitar.

    Bologaia: este format din 19 gospodarii risipite in valea cea mai sudica a comunei - formand inca trei trupuri in vaile laterale Bologaia.
    Casele situate de-a lungul drumului local spre Grebenisu de Campie exista fara dotari si echipamnet tehnico-edilitar.

    Fantana Babii: se situeaza spre sud-est de Pogaceaua pe un drum local lateral - izolata cu doar cateva gospodarii.

    Paraul Crucii: se afla spre est de Pogaceaua - de-a lungul drumului judetean DJ 152B - cu cateva tentacule dezvoltate in vale spre nord. Are 61 de locuitori in cele 39 gospodarii existente.
    In afara celor 10 localitati mari si mici ai comunei - sunt risipite in teritoriu inca 13 amplasamente izolate - considerate trupuri izolate - dintre care 9 sunt locuinte grupate, iar celelalte sunt obiective tehnico-edilitare si unitati de productie. La aceasta se adauga inca cele 3 amplasamente propuse pentru gropile de gunoi in perspectiva, astfel numarul trupurilor izolate se ridica la 16 - pe total comuna.

    Elemente ale cadrului nartural

   
Comuna Pogaceaua cu cele noua sate apartinatoare este situata in nord-vestul Campiei Transilvaniei la aproximativ 36 km de municipiul Targu Mures.
    Suprafata totala a comunei este de 3737 ha, comuna se invecineaza:
 • la nord cu comuna Sanpetru de Campie
 • la nord-est cu comuna Raciu
 • la sud-est cu comuna Sincai
 • la sud cu comuna Grebenisu de Campie
 • la vest comunele Saulia si Mihesu de Campie.
    Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei se integreaza in campia deluroasa a Transilvaniei. Relieful comunei este framantat fiind reprezentat de coline alternate cu vai largi. Relieful a condus la aparitia unor forme de dezvoltare a asezarilor de tip areolar cu tentacule rar construtie si de tip risipit. Locuintele sunt risipite pe distante si suprafete exagerate ocupand neeconomic mari suprafete de teren agricol cu curti si drumuri de acces.
    Reteaua hidrografica este reprezentata de cateva cursuri de apa mica importanta cu caracter in general nepermanent.
    Clima este caracteristica zonei de silvostepa cu temperatura medie anuala de 8 grade Celsius si un regim pluviometric de 636 mm/an. Perioada cu cantitatea cea mai redusa de precipitatii este cuprinsa intre lunile februarie-martie, iar maximul de precipitatii se inregistreaza in lunile mai-iunie.
    Comuna are suprafete reduse de paduri totalizand numai 160 ha.  
    Suprafata impadurita totalizeaza 1,6 ha din suprafata intregului teritoriu administrativ al comunei Pogaceaua. Restul teritoriului este folosit in principal in agricultura, avand destinatii in ordinea ponderii - teren arabil, pasini, fanete, vii si livezi.

    Relatia cu teritoriul

   
Localitatile comunei Pogaceaua formeaza 2 grupuri distincte, privind relatiile in teritoriu.
    Pogaceaua, Valeni, Deleni si Paraul Crucii  sunt deservite de DJ 152B care este si strada principala a acestor localitati.
    Restul asezarilor sunt deservite de drumuri locale neamenajate, fara santuri, greu circulabile in timpul ploilor. Aceste sate au relatii greoaie cu resedinta comunei si teritoriul inconjurator.
    Linia ferata ingusta Targu Mures-Band-Saulia a traversat comuna trecand prin Pogaceaua, deleni si Valeni asigurand transportul de calatori si de marfa prin halta Pogaceaua. In situatia actuala nu mai functioneaza.
    Programul de realizare in cooperare a alimentarii cu apa si canalizare a mai multor localitati de campie intre ele si Pogaceaua amplifica relatiile comunei in teritoriu.

    Activitati economice

   
Conditiile cadrului natural, situatia geografica si resursele teritoriului au conditionat dezvoltarea functiunilor economicce ale comunei Pogaceaua.  
    Comuna Pogaceaua are un profil economic predominat agricol. In comuna nu exista conditii pentru dezvoltarea unor activitati cucaracter balnear sau turistic. Activitatea industriala se limiteaza la existenta unei mori cu caracter zonal.
    Teritoriul apartinator acestei comune este deservit de AGROMEC Pogaceaua.
    Asezarea geografica a teritoriului comunei in centrul Campiei explica structura prezentata a fondului funciar.
    Suprafata totala: 3737 ha din care
 • teren agricol: 3329 ha - 89,3%
 • fond forestier: 160 ha - 3,5%
 • alte terenuri: 308 ha - 7,2%
    Teren agricol total: 3329 ha, din care
 • arabil: 2780 ha - 81,2%
 • pasuni: 390 ha - 11,4%
 • fanete: 192 ha - 5,6%
 • vii si pepiniere viticole: 31 ha - 0,9%
 • livezi si pepiniere pomicole: 32 ha - 0,9%
    Functiunea dominanta a comunei este agricultura care se desfasoara in gospodariile individuale ale populatiei. Singura ferma de porcine cu capacitate foarte mare - este nefolosita - goala - datorita IAS-urilor.
    Exista 807 gospodarii taranesti individuale.
    Pe teritoriul comunei functioneaza:
 • o moara
 • o presa de ulei
 • o brutarie
 • o fierarie
    AGROMEC-ul este in curs de privatizare.
  
    Evolutia populatiei in dinamica s-a alcatuit in conformitate cu datele furnizate de Primaria comunei Pogaceaua pentru anul 1972, precum si datele recensamantelor populatiei din anii 1956, 1966 si 1992. Evolutia populatiei pe localitatile comunei prezinta urmatoarele aspecte in dinamica care se redau in tabelul urmator:

Specificare Nr. populatiei In procente - % -
1956 1966 1972 2000 1966/66
=100
1972/66
=100
2000/92
=100
1.Pogaceaua
958 1239 1442 1404 129,3 116,3 97
2.Deleni 146 185 186 111 126,7 100,5 59
3.Valeni 319 443 449 - 138,8 101,3 -
4.Ciulea - - - 505 - - 112
5.Scurta 239 78 78 18 32,7 100 23
6.Valea Sanpetrului 112 134 140 40 119,6 104,4 28
7.Bologaia 355 251 251 26 70,7 100 11
8.Parau Crucii 298 211 211 61 70,8 100 28
9.Fantana Babii 189 42 39 16 22,2 92,8 41
Total comuna: 3051 3128 3341 2216 102,3 106,8 66

    Din datele tabelului rezulta ca in perioada de la 10 ani intre anii 1956-1966 populatia totala a comunei a crescut cu 2,3% si anume de la 3051 la 3128 locuitori. In perioada anilor 1966-1972 populatia comunei prezinta tot o crestere de 6,8% si anume de la 3128 la 3341 locuitori.
    In aceasta perioada populatia din localitatea Pogaceaua arata o crestere mai accentuata, iar Valeni, Bologaia, Parau Crucii, Ciulea, Deleni, Sicele, Valea Sanpetrului, Scurta stagneaza, iar Fantana Babii descreste fata de populatia din 1966.
    Structura populatiei totale a comunei pe principalele grupe de varsta si sexe se reda in tabelul de mai jos conform datelor furnizate de Primaria comunei:

Specificare Nr. %
Total populatie din care: 2216 100
0-15 ani 443 20
15-50 ani 840 38
peste 50 ani 933 42